Kdo jsme

Lesní klub Lesnílci sídlí v obci Kadov nedaleko Blatné a nabízí primárně předškolní vzdělávání dětí od 3-6 let 

(podmínky přijetí viz provozní řád).

Hlavní vizí je v dětech zachovat jejich přirozenost, hravost, spontánnost a radost ze života.


,,Každý jsme jiný, každý máme jiné oči, kterými hledíme na tento svět, každý přicházíme s jinou zkušeností. Dovolme si zůstat tím, kým doopravdy jsme a pojďme se vzájemně inspirovat a učit. Ruku v ruce ve vzájemném respektu a úctě, pojďme zachovat tu čistou lidskou podstatu. Veďme děti i rodiče k poznání sebe sama, k té dokonalosti, která se v každém nitru ukrývá. Pojďme společně růst. Pojďme společně objevovat hravou formou svět, různá poznání a vědomosti, zachovat si lidské cnosti a hodnoty, jež nás činí spokojeným a šťastným člověkem. Pojďme společně tvořit lepší svět."

Jsme jen taková školka trochu jinak. Více v propojenosti s přírodou, s větší svobodou a hlavně v respektu k výjimečnosti každého jedince. 

U nás v Lesním klubu jde především o prožitek, který se dětem snažíme zprostředkovat skrze hravost, spontánnost a v souladu s přírodou a sebou samým. 
Naše fungování je založené především na vzájemné důvěře, úctě a respektu. Přejeme si vytvořit bezpečný prostor, kde se budou děti i rodiče cítit přijati v každém svém projevu, prostor, kde může být člověk sám sebou, prostor, kde vnímáme své hranice i hranice druhého, prostor, kde se učíme spolupracovat a vzájemně si naslouchat, prostor, kde se učíme prožívat všechny své emoce, aniž bychom tím někomu ublížili, prostor, kde mohu být sám sebou a nikdo mě za to nebude hodnotit a soudit. 

Čím se lišíme od ostatních školek a kde cítíme svou výjimečnost my?

Naši jedinečnost cítíme hlavně v přístupu a záměru, čímž je u nás zachování a prohlubování lidských ctností, jako je umět si udržet své zdravé hranice, umět říkat ne, nepřebírat si emoce druhých, umět prožívat své vlastní emoce naplno a bezpečně, učit se pokoře a cítit svou vlastní zodpovědnost za své činy, za své tělo,..
Učitel je v roli průvodce, který dětem dává prostor rozhodnout se, ale zároveň mu předává svou vlastní zkušenost a moudrost, aby to bylo pro dítě bezpečné. Dále dává dítěti prostor pro získání vlastní zkušenosti, prostor pro samostatnost a pro vlastní růst. Co máme s běžnou školkou společné je, že se inspirujeme vzdělávacím kurikulem RVP PV, jež je ucelený koncept vzdělávání pro děti předškolního věku. Směřujeme tak k celistvému rozvoji osobnosti a proto by měl být přechod z našeho Lesního klubu do dalších stupňů vzdělávání jednodušší.


Dále jednou týdně v čase 9,30-12,00  nabízíme klubík pro malé Lesnílky od 1 roku do 3 let  a jejich maminky. Můžete se zde těšit na společné sdílení a tvoření v podobném, jen méně náročném rytmu lesního klubu. 
Zpět do obchodu